Lumbalni bol

Lumbalni bol je jedan od najčešćih problema savremenog čoveka. Oko 70 – 80% svetske populacije ga doživi jednom ili više puta sa tendencijom rasta. Hronični lumbalni sindrom kod osoba mlađih od 45 godina, najučestaliji je razlog radne nesposobnosti. Posle 6 meseci bolovanja, povratak na posao kod osoba sa hroničnim lumbalnim bolom je ispod 50 %, a nakon 24 mececa gotovo da i ne postoji. Procenjeno je da je preko 70% odraslih bar u jednom trenutku života, imalo epizodu lumbalnog bola.

Postoje mnogobrojne promene koje se ispoljavaju pri lumbalnom bolu ali su svakako najčešće degenerativne promene kičmenih pršljenova i diskusa. Postoje dokazi da ove promene nastaju prvo na intervertebralnom diskusu. Suštinski razlog nastanka lumbalnog bola je mišićna slabost kao posledica inaktivnosti. Mišićna slabost, najčešće kao posledicu ima loše posturalno držanje tela i lošu biomehaniku. To je i razlog zbog čega bi trebalo da navedene mišićne grupe budu izbalansirane.

Lumbalni sindrom predstavlja skup različitih simptoma, čija je zajednička karakteristika bol u lumbosakralnoj regiji sa ili spustanjem bola duž jedne ili obe noge, sa mogućim pratećom slabošću u izvodjenju pokreta i gubitkom osecaja na dodir, ubod. Epidemiološki podaci ukazuju da oko polovina odraslih oseti bol u leđima svake godine, a da oko dve trećine ima bol u leđima u nekom trenutku svog života. Oko četvrtine ga je imalo najmanje jedan dan, tokom poslednja tri meseca, a oko 15% odraslih prijavljuje česte bolove u leđima koji traju duže od 2 nedelje godišnje.