Rezultati

Lateralna projekcija magnetne rezonance – L5-S1 protruzija lumbalnog diska.

Uporedni snimak pacijenta koji je redovno dolazio na tretmane i disciplinovano vežbao nakon samo 4 meseca.

Lateralna projekcija magnetne rezonance – L4-L5 protruzija lumbalnog diska.

Uporedni snimak posle 11 meseci.

Poprečni presek magnetne rezonance – ekstruzija lumbalnog diska sa stenozom (suženjem) kičmenog kanala.

Uporedni snimak pacijenta koji je redovno dolazio na kontrole i vežbao vrlo intenzivno nakon 10 meseci.

Bočna projekcija magnetne rezonance protruzija L3-L4 lumbalnog diska .

Snimak posle nepunih godinu dana.

Centralna ekstruzija lumbalnog diska sa stenozom (suženjem) kičmenog kanala.

Poprečni presek magnetne rezonance pacijenta koji je prošao sve faze rehabilitacije i bio veoma posvećen vežbama lumbalne stabilizacije- uporedni snimak posle godinu dana.