Skolioze

Predstavljaju bočno krivljenje kičme. Ovaj deformitet je dosta poznat, ali se malo zna da postoje mišići koji svojom neizbalansiranošću formiraju ove bočne krivine. U srednjem delu kičme, mišić koji formira krivinu je m. longisimus thoracis, a u lumbalnom m. iliocostalis lumborum. Mišići u preponskom delu se moraju istezati, i generalno, cela kičma se mora posmatrati u 3d modelu. Pravilnim odabirom vežbi i koordinisanim hodom, sanacija bočnih krivina može biti uspešno ostvarena u neuporedivo kraćem roku u odnosu na komercijalne i lako dostupne programe.

Često postavljano pitanje pacijenata bilo da imaju bolove u kičmi ili deformitete je da li treba da plivaju. Plivanje uzrokuje preveliku tenziju vratne muskulature. Disanje na stranu, formira skoliotičnu, pektoralnu krivu i zbog toga plivanje treba da bude zabranjeno onome ko ima skoliozu.

Pri plivanju, glava i vrat idu unazad, što prenaglašava tonus ekstenzora vrata. Plivači često pate od glavobolje. Sanacija skolioza zahteva relaksaciju ekstenzora glave i vrata.

Pri plivanju, gornji fiksatori lopatica su prenapregnuti. Tretman skolioze zahteva opuštanje gornjih fiksatora i jačanje donjih fiksatora lopatice.

Pri plivanju, ruke se kreću u unutrašnjoj rotaciji što dovodi do preteranog naprezanja ramena. Prednja mišićna grupa ramena i unutrašnji rotatori su skraćeni. Sanacija skolioze zahteva istezanje unutrašnjih rotatora i fleksora ramena.

Mišići erektori kičme se aktiviraju zajedno sa tetivama. Tretman skolioze zahteva opuštanje erektora kičme.

Pri plivanju,  uključeni su ravni trbušni mišići. Tretman skolioze zahteva angažovanje kosih trbušnih mišića i pravog trbušnog mišića.

Pri plivanju,  zadnjica je opuštena. Sanacija skolioze zahteva temeljno angažovanje m. gluteus maksimus, koji stabilizuje zadnji deo karlice.

Nema pritiska na stopala – nedostaje senzomotorni faktor. Plivači često imaju ravna stopala. Tretman skolioze zahteva aktiviranje stopala i lukova stopala.

Plivanje je neprirodan, veštački obrazac kretanja za ljude. Tretman skolioze zahteva korekciju koordinacije hoda, što je prirodan obrazac kretanja za čoveka. Osim plivanja, vrlo je važno da pacijenti sa skoliozom ne rade bilo kakve vežbe. Trbušnjaci ili leđnjaci vertikalno (neadekvatno) stabilizuju trup i na taj način samo dodatno pogoršavaju kliničku sliku.